Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:start [2020/01/04 11:26]
battika [Súkromná knižnica Bibliotheka Kaláka]
sk:start [2022/06/06 09:18] (aktuálne)
battika
Riadok 1: Riadok 1:
-{{keywords>​bibliotheka ​kaláka je prvá súkromná knižnica ​na slovensku nové zámky, turistický sprievodca, nové zámky}} +{{keywords>​bibliotheka ​kalaka,  ​prvá súkromná knižnica, turistický sprievodca, tourist guide, nové zámky}}
- +
-====== !!! Novinka !!! ====== +
-{{ :​hu:​dsc_1581.jpg?​nolink&​700 | Novozámocký turistický sprievodca}} +
-Vyšla nová kniha Alexandra Štrbu s názvom Novozámocký turistický sprievodca. Obsahuje tri prechádzky s mapami a obrázkami. Dá sa zakúpiť v kníchkupectvách alebo v knižnici Bibliotheka Kaláka.+
  
 ====== Súkromná knižnica Bibliotheka Kaláka ====== ====== Súkromná knižnica Bibliotheka Kaláka ======
  
-Bibliotheka Kaláka je prvá súkromná knižnica na Slovensku. Svoju činnosť zahájila 25. septembra 1999 s počtom kníh 3500. Od tej doby sa jej knižný fond značne rozrástol - v roku 2014 sme dosiahli ​32000 titulov. Bibliotéka “Kaláka” – jej názov má svoj symbolický význam. Kaláka znamená prácu bez nároku na odmenu, prácu, ktorú robíte dobrovoľne,​ iba tak, pre vlastné potešenie. Prácu zdarma...+Bibliotheka Kaláka je prvá súkromná knižnica na Slovensku. Svoju činnosť zahájila 25. septembra 1999 s počtom kníh 3500. Od tej doby sa jej knižný fond značne rozrástol - v roku 2014 sme dosiahli ​38400 titulov. Bibliotéka “Kaláka” – jej názov má svoj symbolický význam. Kaláka znamená prácu bez nároku na odmenu, prácu, ktorú robíte dobrovoľne,​ iba tak, pre vlastné potešenie. Prácu zdarma...
 {{sk:​kalaka-0.jpg?​300 |}}Miestnosť kde sídli knižnica, bolo poskytnuté katolíckou cirkvou mesta Nové Zámky. Dokumenty sú získané darmi od občanov nášho mesta ako aj z rôznych ďalších miest Slovenskej republiky. Zhromažďujeme literatúru beletristickú,​ ale aj odbornú a časopiseckú,​ povinné čítanie, slovníky, učebnice, encyklopédie v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre všetky kategórie čitateľov,​ od detí predškolského veku až po dôchodcov. ​ {{sk:​kalaka-0.jpg?​300 |}}Miestnosť kde sídli knižnica, bolo poskytnuté katolíckou cirkvou mesta Nové Zámky. Dokumenty sú získané darmi od občanov nášho mesta ako aj z rôznych ďalších miest Slovenskej republiky. Zhromažďujeme literatúru beletristickú,​ ale aj odbornú a časopiseckú,​ povinné čítanie, slovníky, učebnice, encyklopédie v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre všetky kategórie čitateľov,​ od detí predškolského veku až po dôchodcov. ​
 \\ \\
-\\ 
-Ponúkame tradičné výpožičné služby absenčné, regionálnu literatúru požičiavame iba prezenčne. Veľmi si ceníme vzácne zbierky z pozostalostí regionálnych literátov a historikov, máme dokonca aj rukopisy a archívne pramene týkajúce sa histórie Nových Zámkov. {{ :​sk:​kalaka-1.jpg?​300|}} 
 \\ \\
 \\ \\
 +{{ :​sk:​kalaka-1.jpg?​300|}} Ponúkame tradičné výpožičné služby absenčné, regionálnu literatúru požičiavame iba prezenčne. Veľmi si ceníme vzácne zbierky z pozostalostí regionálnych literátov a historikov, máme dokonca aj rukopisy a archívne pramene týkajúce sa histórie Nových Zámkov. ​
 +Našim čitateľom radi pomôžeme pri výbere literatúry tak odbornej ako aj zábavnej. Sme ochotný informácie ponúknuť aj telefonicky. Knižný fond je zaznamenaný v automatizovanom systém Libraris (ktorý je rodinným produktom knižnice) a majú k nemu prístup i čitatelia vďaka internetu (viď [[https://​www.bibliothekakalaka.org/​sk/​zoznam_knih]]). ​ Máme aj online katalóg, prístupný z našej internetovej stránky. Aktualizácia online zoznamu kníh prebieha raz polročne. ​
  
-Našim čitateľom radi pomôžeme pri výbere literatúry tak odbornej ako aj zábavnej. Sme ochotný informácie ponúknuť aj telefonicky. Knižný fond je zaznamenaný v automatizovanom systém Libraris (ktorý je rodinným produktom knižnice) a majú k nemu prístup i čitatelia vďaka internetu (viď [[https://​www.bibliothekakalaka.org/​sk/​zoznam_knih]]). ​ Máme aj online katalóg, prístupný z našej internetovej stránky. Aktualizácia online zoznamu kníh prebieha raz polročne. ​{{:​hu:​sracok.jpg?​300 |}}+{{:​hu:​sracok.jpg?​300 |}}
  
-==== Napísali o nás: ====+====== Napísali o nás: ======
  ​[[http://​itlib.cvtisr.sk/​archiv/​2005/​3/​prva-sukromna-kniznica-na-slovensku-sluzi-verejnosti.html?​page_id=1741 | Prvá súkromná knižnica na Slovensku slúži verejnosti]] \\  ​[[http://​itlib.cvtisr.sk/​archiv/​2005/​3/​prva-sukromna-kniznica-na-slovensku-sluzi-verejnosti.html?​page_id=1741 | Prvá súkromná knižnica na Slovensku slúži verejnosti]] \\
-[[http://www.nztv.eu/tvprogram.php?​lang=hu&​progdate=20091007 ​| Bibliotheka Kalaka ma 5 rokov ]] \\+[[https://www.google.com/amp/​s/​www.sme.sk/​c/​amp/​1852033/​jedina-sukromna-kniznica-oslavila-piate-vyrocie.html | Bibliotheka Kalaka ma 5 rokov ]] \\
 [[http://​www.snk.sk/​swift_data/​source/​casopis_kniznica/​2009/​november_december/​29.pdf | Súkromná knižnica ​ [[http://​www.snk.sk/​swift_data/​source/​casopis_kniznica/​2009/​november_december/​29.pdf | Súkromná knižnica ​
 v nových zámkoch jubiluje]] \\ v nových zámkoch jubiluje]] \\
 [[http://​old.infolib.sk/​index/​open_file.php?​file=monitor/​Clanky%20o%20Bibliotheka%20Kalaka.doc&​lang=sk | Bibliografia článkov o Bibliotéke Kaláka ​ ]] [[http://​old.infolib.sk/​index/​open_file.php?​file=monitor/​Clanky%20o%20Bibliotheka%20Kalaka.doc&​lang=sk | Bibliografia článkov o Bibliotéke Kaláka ​ ]]