Kölcsönzési szabályzat ....

A Bibliotheka Kaláka tagja lehet mindenki. Akinek nincs állandó lakhelye városunkban, attól betétet kérünk a kikölcsönzött dokumentumok árának arányában, amit az olvasó visszakap, ha azokat visszahozza.

  • Tagsági igazolványt a személyi vagy diákigazolvány alapján állítunk ki.
  • A gyakran keresett könyvek kölcsönzési idejét a könyvtárosnak joga van lerövidíteni.
  • A kölcsönzési időt két alkalommal lehet meghoszabbítani, ha a könyvre más olvasó nem vár.
  • A kézikönyvtár könyvei haza nem kölcsönözhetőek csak kivételes esetben, és csak akkor, ha a könyvtár ebben az időben nincs nyitva.